GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT- POMORSKIE - BUDOWNICTWO DROGOWE

Budowa dróg i placów przemysłowych

ECOSIT

Prosta droga do Twojej inwestycji z długoletnią gwarancją na wszystkie usługi.

Budowa dróg i placów Przemysłowych

Płyty z betonu są popularnym materiałem do budowy dróg tymczasowych lub utwardzania placów. Spotyka się je powszechnie na placach budów oraz w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych, a niekiedy również są stosowane jako wierzchnią warstwę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, osiedli domków jednorodzinnych czy różnorodnych zakładów komunalnych. Często też wykorzystywane są jako powierzchnie placów manewrowych, składowych oraz parkingów zwłaszcza pod sprzęt ciężki. Płyty drogowe występują w różnorodnym asortymencie, z których najbardziej znane to płyty drogowe:  betonowe ażurowe typu Jomb (Jumbo, lomb, Yomb) lub Meba oraz  żelbetowe prostokątne tzw. płyty MON.

Trwałe drogi dojazdowe oraz place przemysłowe wykonujemy najczęściej z płyt prostokątnych typu MON, niekiedy z uzupełnieniem płytami ażurowymi w obszarze pobocza lub środka traktu. O popularności płyt decydują w dużej mierze szybkość i prostota montażu oraz trwałość wykonanej nawierzchni. Prostokątne płyty typu MON występują w kilku rozmiarach z których najbardziej popularne są płyty 3,0 x 1,5 x 0,15 m.

Podstawowe Informacje

Gdańsk Układanie płyt drogowych

W konstrukcji nawierzchni betonowej wyróżniamy następujące warstwy: górną warstwę nawierzchni, tj. płytę betonową, podbudowę, ulepszone podłoże (warstwa mrozoochronna, wzmacniająca podłoże) i podłoże naturalne. Płyta betonowa bezpośrednio przejmuje działanie ruchu i wpływy atmosferyczne, pełni więc funkcję warstwy ścieralnej i częściowo nośnej (podbudowy). Warstwa podbudowy może składać się z jednej warstwy lub zespołu warstw, których głównym zadaniem jest podparcie płyty betonowej, jak również rozłożenie na podłoże nacisków pochodzących od kół pojazdów.

O NAS

Prosta droga do Twojej inwestycji z długoletnią gwarancją na wszystkie usługi.

Gdańsk Układanie płyt drogowych

Zalety

Jest również jedna podstawowa zaleta nawierzchni z płyt drogowych, ze względu na  podbudowę w której nie jest konieczne stosowanie różnych mieszanek zapraw cementowych jest możliwość bezproblemowego demontażu płyt drogowych i wykorzystania ich do ponownego wbudowania. Jednym słowem jest to materiał do wielokrotnego użytku w przeciwieństwie do innego rodzaju dostępnych na rynku nawierzchni.

Układanie płyt drogowych Gdańsk

Układane przez nasza firmę płyty drogowe są posadowione na uprzednio przygotowanej podbudowie oraz precyzyjnie wykonanej warstwie wyrównawczej  która powstaje za pośrednictwem specjalistycznych maszyn do laserowej niwelacji terenu TOPCON 2D oraz 3D, gdzie tolerancja błędu jest w granicach +- 1mm dla zadanych wysokości. Dzięki zastosowaniu tych innowacyjnych maszyn jesteśmy w stanie wbudować  od 250-300 płyt drogowych w ciągu jednego dnia.

Masz jakieś pytanie?

Skontaktuj się z naszym biurem mailowo lub telefonicznie!

Poprawnie zbudowana nawierzchnia betonowa bez problemu osiąga zwykle 20-letni okres użytkowania, a standardem jest okres 30-letni. Drogi o nawierzchniach betonowych odznaczają się dużą odpornością na odkształcenia w pełnym zakresie temperatur. Nie dochodzi do powstawania kolein, a woda powierzchniowa bez problemów spływa z nawierzchni.

Układanie płyt drogowych Gdańsk